Psykologiske undersøgelser

Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser af børn i alderen 6-16 år, i form af en kognitiv testning. Den kognitive testning kan give indblik i barnets læringsmæssige forudsætninger generelt, og kan vise de stærkeste og svageste kognitive sider hos barnet. 

En del af den psykologiske undersøgelse vil bestå af gennemgang af testresultatet og hvad det betyder for dit/ jeres barn i hverdagen.

Psykologiske undersøgelser, børn i alderen 6-16 år.