Supervision

Supervision er et særligt læringsrum med plads til refleksion, nysgerrighed og nye ideer. Supervision giver mulighed for fordybelse og at man forholder sig til sin egen adfærd og handling. Supervision er et vigtigt redskab til at blive endnu dygtigere til det man allerede er god til, og nogle gange er supervision den helt nødvendige hjælp der skal til, for at kunne mestre meget vanskelige og krævende arbejdsbetingelser og vilkår.

Jeg tilbyder supervision til forældre, plejeforældre, fagpersoner (ex. pædagoger, lærere, sundhedspersonale) samt psykologer på vej mod autorisation. 

Supervisionen tilbydes enten individuelt eller i mindre grupper. 

Supervision, forældre, plejeforældre, fagpersoner, pædagoger, lærere, sundhedspersonale, psykologer på vej til autorisation.