Terapi

Livet kan ind i mellem være svært.

Jeg tilbyder dig samtaleterapi i forhold til det der udfordrer dig i dit liv. Det kan være fysiske symptomer uden oplagt fysisk forklaring, stress, angst, depression, belastninger, krisereaktioner, relationelle problemer, eller noget helt andet. Gennem samtalen kan jeg tilbyde dig nye perspektiver eller ny viden om de ting, du oplever som belastende eller udfordrende, og jeg kan tydeliggøre for dig, hvad jeg særligt lægger mærke til i din fortælling. Sammen åbner vi for dine udviklingsmuligheder. Jeg bestræber mig på, at du i mødet med mig oplever en ligeværdig relation.

Jeg arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til den menneskelige psyke, hvor mennesket ses som et sammenhængende hele af tanker, følelser, drømme, motivation, adfærd, relationer m.m. Hvilken terapeutisk tilgang jeg anvender, afhænger af hvem du er, og hvilken udfordring du oplever. Jeg tager gerne afsæt i følgende terapeutiske retninger: 

  • Ressoursefokuseret tilgang 
  • Psykoedukation
  • Kognitiv adfærdsterapi
  • Narrativ tilgang
  • Systemisk tænkning
Terapi, helhedsorienteret tilgang, samtaleterapi.